مدیریت مالی

معرفی رشته و ظرفیت های دکتری مالی ، منابع و کتب دکتری مدیریت مالی و دکتری مالی

کتاب جدیدی برای درس بازار ها و نهادهای مالی : دکتری مالی 92

برای درس بازارها و نهادهای مالی در کنکور دکتری 92 ، یک منبع توسط مدیر گروه مالی دانشگاه تهران، جناب دکتر راعی در دست تالیف است. بنا بر گفته دکتر راعی ، این کتاب در دست چاپ ، توسط انتشارات سمت به چاپ خواهد رسید.

البته به نظر می رسد که این کتاب به کنکور دکتری امسال برسد ، اما داوطلبان بهتر است ، تا عرضه این کتاب ، سایر منابع را مطالعه نمایند.

  
نویسنده : مدیر مالی ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٢

منابع پیشنهادی درس بازارها و نهادهای مالی

این درس که عنوان یکی از سرفصلهای آزمون دکتری مالی مطرح شده است ، معمولا یک درس در مقطع کارشناسی ارشد مالی است :

منایع پیشنهادی درس بازارها  و نهادهای مالی آزمون دکتری مالی به شرح زیر است :

مبانی بازارها و نهادی مالی : دکتر عبده تبریزی ، انتشارات پیشبرد

بازارها و نهادهای مالی ، دکتر رضا تهرانی ، انتشارات دانشگاه تهران

Financial Markets and Institutions , Saunders A,2009

بازارها و نهادهای مالی ، دکتر ابراهیم عباسی ، انتشارات بورس

  
نویسنده : مدیر مالی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱